OBSAH

         Revize chladicích zařízení obecně
         Regulovaná chladiva
 
 
 
 
 
 
 
 
 Revize chladicích zařízení - obecně.
Každé zařízení s náplní regulovaným chladivem 3 kg a větší musí být jednou za kalendářní rok kontrolováno na správnost funkce a preventivně na únik chladiva. Byl-li takový únik zaznamenán, je další kontrola do 6 měsíců od tohoto data. Zařízení s náplní 30 kg a více musí být kontrolováno nejméně jednou za čtvrtletí na správnost funkce a preventivně na potenciální možnost úniku chladiva. Taková kontrola se požaduje jednou měsíčně u zařízení s náplní 300 kg. Je-li takové zařízení dočasně mimo provoz a veškerá náplň je ve sběrači nebo kondenzátoru, postačí kontrola na únik chladiva v této době jednou za čtvrtletí.

Regulovaná chladiva.
R12, R22, R123, R124, R141b, R142b, R401A, R401B, R401C, R402B, R403B, R408A, R409A, R412A, R500, R502, R503 a R509

 

Frigocom, spol. s r. o. © 2005